Mikä on Eduuni?

Mikä on Eduuni?

Eduuni on sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö, joka mahdollistaa joustavan ja turvallisen yhteistyön yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen.

Eduuni-palvelut tarjoaa:
csc-logo-teksti-fi

Joustavuus

Eduunin joustavuus perustuu identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallintaan, jossa sähköpostiosoite rekisteröidään ja vahvistetaan omaksi identiteetiksi Eduuni-ID. Kirjautumistapa valitaan kuitenkin itse. Luotettuja kirjautumistapoja ovat:

  • Organisaation omat tunnukset, jos organisaatio on Haka-, Virtu tai eduGAIN-luottamusverkoston jäsen tai organisaatiolla on käytössä Microsoft Office 365 (Azure AD) palvelut.
  • ORCID, B2ACCESS, MPASS tai ELIXIR AAI – tunnukset
  • Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft tai Twitter – tunnukset.

Eduunin käyttäjille ei siis lähetetä erillisiä salasanoja, jotka unohtuvat helposti, vaan kaikki kirjautuvat omilla, olemassa olevilla, tunnuksilla. Kun tietoa jaetaan tai yhteistyötä aloitetaan Eduuni-palveluissa, käyttöoikeudet annetaan suoraan sähköpostiosoitteille. Käyttöoikeuden voi antaa mille sähköpostiosoitteelle tahansa, vaikka sitä ei olisikaan vielä rekisteröity.

Palvelut:

Rekisteröimällä itsellesi Eduuni-ID:n, pääset käsiksi Eduunia käyttävien organisaatioiden, verkostojen, hankkeiden tai tiimien aineistoihin ja palveluihin. Eduunin sisäisiä palveluja ovat:

  • Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallinta
  • Eduuni-workspaces (SharePoint)
  • Eduuni-wiki (Confluence)
  • Eduuni Jira (Jira Software)

Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallintaa on mahdollista käyttää myös organisaatioiden omille palveluille. Näin saavutetaan Eduuni-palveluiden joustavuus myös omissa palveluissa.

Turvallisuus

Eduuni-palveluympäristöä hallinnoidaan valtion tietoturvallisuusasetuksen mukaisen korotetun tason (Vahti 2/2010) mukaisesti, joka varmistetaan säännöllisillä auditoinneilla CSC:n ja ulkopuolisen auditoijan toimesta. Tämän perusteella Eduuni-palveluja voidaan käyttää suojaustasoa IV, käyttö rajoitettu, edellyttävälle aineistolle.

Eduuni-palvelut sijaitsevat CSC:n datakeskuksessa Suomessa.

Miten saan Eduunin käyttöön omalle organisaatiolle, verkostolle, hankkeelle tai tiimille?

Täyttämällä sähköisen lomakkeen asiakkaat-sivustolla.