Eduuni-ID on käyttäjän identiteetti, jonka ydin on sähköpostiosoite.
Eduuni-ID:tä käyttävien palveluiden käyttäminen vaatii sähköpostiosoitteen rekisteröimisen ja sen hallinnan vahvistamista. Lisäksi Eduuni-ID:n rekisteröinnissä kysytään etu- ja sukunimi sekä organisaation koko nimi. Kirjautumistavan käyttäjät voivat kuitenkin valita itse. Luotettuja kirjautumistapoja ovat:

  • Organisaation omat tunnukset, jos organisaatio on Haka-, Virtu tai eduGAIN-luottamusverkoston jäsen tai organisaatiolla on käytössä Microsoft Office 365 (Azure AD) palvelut.
  • ORCID, B2ACCESS, MPASS tai ELIXIR AAI – tunnukset
  • Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft tai Twitter – tunnukset.

Rekisteröinnissä käyttäjän valitsema kirjautumistapa liitetään Eduuni-ID:hen. Eduunin käyttäjille ei lähetetä erillisiä tunnuksia ja salasanoja, vaan he käyttävät kirjautumiseen itse valitsemaansa olemassa olevaa tunnusta.

Eduuni-ID identiteetinhallintaa voi käyttää myös organisaatioiden omille palveluille. Eduuni-ID:n etuna on helppo sähköpostiosoitteeseen perustuva käyttöoikeuksien hallinta ja täysin itsepalveluna toimiva identiteetinhallinta.

eduuniid

Siirry Eduuni ID-tunnuksenhallintaan