Eduuni-wiki (Confluence)

Wiki on selaimella käytettävä ja ylläpidettävä palvelu internetissä. Wiki on jaettu erillisiin sivustoihin (Space), joilla on oma URL ja käyttöoikeudet. Wiki-sivusto on tarkoitettu esim. työryhmän, hankkeen, projektin, verkoston tms. aineistoja varten.

Wiki-sivuston käyttöoikeudet voidaan määritellä täysin julkiseksi (anonymous access), kaikille kirjautuneille käyttäjille, organisaation jäsenille @domain,  #ryhmille tai henkilöille. Wiki-sivuston sisällön omistus ja muut oikeudet säilyvät asiakkaalla. Wiki ei ole kuitenkaan virallinen sähköinen arkisto, vaan aineistojen rekisteröinnistä ja lopullisesta säilytyksestä tulee huolehtia asiakasorganisaation omien ohjeiden mukaisesti.

Eduuni-wiki on toteutettu Atlassian Confluence tuotteella.

Siirry Eduuni wiki-palveluun