Eduuni-wiki sisältää Atlassian Confluence wiki-sivustoja organisaatioiden, verkostojen, hankkeiden ja tiimien käyttöön.

Wiki on selaimella käytettävä ja ylläpidettävä sivusto internetissä. Eduuni-wiki on jaettu erillisiin sivustoihin (Space), joilla on oma URL ja käyttöoikeudet. Wiki-sivusto on tarkoitettu esim. työryhmän, hankkeen, projektin, verkoston tms. aineistoja varten. Wiki-sivuston käyttöoikeudet voidaan määritellä täysin julkiseksi (anonymous access), kaikille kirjautuneille käyttäjille, organisaation jäsenille @domain, #ryhmille tai henkilöille. Wiki-sivuston sisällön omistus ja muut oikeudet säilyvät asiakkaalla. Eduuni-wiki ei ole kuitenkaan virallinen sähköinen arkisto, vaan aineistojen rekisteröinnistä ja lopullisesta säilytyksestä tulee huolehtia asiakasorganisaation omien ohjeiden mukaisesti.

Eduuni-wiki on toteutettu Atlassian Confluence 6 tuotteella, jonka ominaisuudet ovat käytettävissä wiki-sivustoissa.

Siirry Eduuni wiki-palveluun