Asiakkaat

Eduunin asiakkaita voivat olla yliopistot, ammattikorkeakoulut, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan organisaatiot tai koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueella toimivat verkostot.

Asiakkuudet on jaettu verkosto- ja organisaatioasiakkuuksiin joiden erona on asiakaspalvelu- ja hallintamalli, sekä hinnoittelu. Eduuni-palvelujen hankinnassa sovelletaan omakustannushinnoittelua ja in-house -periaatetta.

Organisaatiot

Organisaatioasiakkaana voi olla esim. organisaatio, laitos, osasto, yksikkö tms. Organisaatioasiakkaat käyttävät Eduuni-palveluja SaaS-tyyppisesti. Organisaatioasiakkaat hallinnoivat omistamiaan työtiloja (Eduuni-wiki, Eduuni-workspaces ja Eduuni Jira) itse ja nimeävät tähän tehtävään Eduuni-pääkäyttäjiä organisaatiostaan. Pääkäyttäjät saavat pääkäyttäjäkoulutuksen jälkeen oikeuden luoda ja hallinnoida työtiloja vapaasti tarpeidensa mukaisesti. Pääkäyttäjillä on myös koordinointivastuu sivustojen käytöstä.

Verkostot, hankkeet, työryhmät jne.

Verkostoasiakkaana voi olla esim. verkosto, hanke, projekti, työryhmä tms. Verkostoasiakas vastaa sivustojen sisällöstä, mutta Eduuni vastaa sivustojen luomisesta, auttaa tarvittavien toiminnallisuuksien rakentamisessa, sekä antaa tukea verkoston omistajille. Verkostoasiakkuuteen sisältyy siis Eduuni-pääkäyttäjäpalvelu.

Lisää tietoa:

Miten pääsemme Eduunin asiakkaaksi?

Voitte liittyä Eduunin asiakkaaksi täyttämällä ao. asiakastietolomakkeen

Asiakkuuslomake

Täyttämällä ja tallentamalla lomakkeen hyväksyt Yleiset sopimusehdot.
Jos organisaatiosi/verkostosi on jo asiakas, pääset katselemaan asiakastietojanne tästä (vain he, joilla on lukuoikeus).

Me olemme jo Eduunissa: