Eduuni-wikin käyttö on rajattu pois julkisessa internetistä.

Rajauksen syynä on Atlassian Confluence tuotteen kriittinen haavoittuvuus.

Rajaus jatkuu kunnes Confluence on päivitetty.

Pahoittelemme palvelukatkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi

Eduuni-wiki is restricted from public internet.

Reason for the restriction is critical vulnerability in the Atlassian Confluence product.

Restriction will continue until Confluence is updated.

We apologize for the inconvenience caused by the break.

Kind regards,
Eduuni-team